HÌNH ẢNH PHÒNG KIỂM

HÌNH ẢNH PHÒNG KIỂM

Tại phòng kiểm, Hàng được kiểm tra kĩ càng 100% trước khi xuất