HÌNH ẢNH THIẾT BỊ

HÌNH ẢNH THIẾT BỊ

Máy phay CNC Matsuura S=15.000 vòng/phút, X=600, Y=400